Oslo tingretts hemmelighold undergraver tilliten til både retten og demokratiet

Da Oslo tingrett fikk vite at Document ville dekke en grov voldtektssak, kom referatforbudet påfallende raskt. Så raskt at det lukter svidd.