Faktisk og FHI bortforklarer – somaliere vil komme foran i vaksinekøen

Fredag faktasjekket Faktisk.no Documents artikkel «Somaliere kommer foran i vaksinekøen». Ved å tolke artikkelen som om Document påstår at noen har sittet ved et skrivebord og protokollført at somaliere skal slippe forbi i køen, konkluderer faktasjekkerne med at den er feil. Men enhver gjennomgang av empiri viser at Document har rett.