Kunsthøyskolens rektor – en identitetspolitisk maktperson

I et åpent brev til studenter og stipendiater skriver rektor Wrange «at det foregår utstrakt strukturell rasisme og annen type diskriminering på KHiO spesielt og i Norge generelt». Det er tydelig at rektor Måns Wrange har store ambisjoner om å dekonstruere Kunsthøyskolen til en postmoderne institusjon som er blottet for nasjonale forankringer og estetiske føringer.