Det muslimske brorskapet for dummies

Det muslimske brorskapet tar stadig mer plass i Sverige og Europa, også i skyggen av koronakrisen, som avleder oppmerksomheten fra annet. Brorskapets ideologi oppstod i møtet mellom nazismen og islamismen på 1930-tallet. Likevel har bevegelsen infiltrert sivilsamfunnet, og mottar årlig offentlige millionbeløp.