Niall Ferguson stiller Kina moralsk til veggs

Hvis Jordens land hadde samme forhold til verdenssamfunnet som borgere av et land har til staten, ville Kina ha vært på tiltalebenken for massemord. Niall Ferguson skisserer aktoratets spørsmål. Hvorfor ble det lagt lokk på informasjon som var livsviktig for verden? Hvorfor beskyttet Kina egen befolkning, men ikke verdens?