Intensivkapasiteten på Ahus er nesten sprengt

Nesten alle intensivplassene på Akershus universitetssykehus er nå fylt opp av koronapasienter. Nå ber Ahus andre sykehus om hjelp. Ahus har i alt 62 pasienter som er innlagt med koronasmitte, 24 av dem i intensivbehandling. Av disse var 15 pasienter på respirator.