5.000 gikk i støttemarsj for naturen – vil stoppe vindkraftutbygging

Det var stor oppslutning da DNT arrangerte støttemarsj for naturen 22 steder landet over søndag. Målet var å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur.