Tord Lien og klimaindustrien med nye skrøner om vindmøller.

Gigantsatsingen på vindmøller i Norge, vil gå akkurat like galt som i alle andre land: Strømprisen vil tredoble seg, og «nettleien» vil økes til det nødvendige for å bygge et helt nytt kraftnett som Norge ikke trenger, men som skal gi energi-ødelagte Tyskland vår stabile vannkraft.