Den hjelpeløse verdensdelen

Tilgjengelig informasjon sett i sammenheng avtegner bildet av kontrolltap: Europa er ute av stand til å beskytte sin egen yttergrense, og vet ikke hvor mange som klarer å krysse den. Situasjonen gir assosiasjoner til Vestromerrikets langsomme fall.