Norsk energipolitikk er avviklet

Vår overflod av 100% fornybar vannkraft skapte på mange måter Norges første «eventyr». Nå har myndighetene avviklet denne energipolitikken til fordel for noe de føler er viktigere: Oppfylle Norges klimaforpliktelser. Klimapolitikk fungerer dermed som et substitutt for nasjonal energipolitikk. Det rammer Norge, gavner EU, og du skal betale for det.