– Det er fienden i våre rekker

Elever med migrasjonsbakgrunn ved politiskolen i Berlin har manglende yrkesetikk, nedlatende holdninger til kvinner og dårlige tyskkunnskaper. Det går frem av en intern rapport og en utblåsning fra en lærer.