Beredskap?

Mediene og den politiske klassen forsøker å bibeholde befolkningen i en oppfatning om at ting er stabile. Men mange tegn peker mot det motsatte. Kommisjonene som gransket 9/11 og 22/7 pekte begge på mangel på fantasi, som det som gjorde katastrofene mulig.