Kategori: Kort

Voldsom økning i antall sivilsaker for domstolene

Flere mennesker betyr kanskje også flere rettstvister? NRK Vestfold

Les mer»

Rett til å være norsk og ikke være det

Khalid Salimi intervjuet av Aftenposten. To uttalelser: – Norge blir ikke mindre norsk av å forandre seg. Utviklingen skjer uten at vi merker det, sier Salimi. .. – Lojalitet handler egentlig om å føle seg hjemme. Man kan være lojal til flere fellesskap, sier han og viser til sin egen bok fra 1996 Mangfold og […]

Les mer»

Bråk under begravelser i Vår Frue Kirke

Romfolk tigger i midtgangen idet kisten bæres ut. NRK Trøndelag

Les mer»

Å tynne ut urin

Magnus Thue heller vann i brønnen. Aftenposten

Les mer»

Verdens beste helsevesen?

For få barneleger selv i Oslo-regionen. Østlandets Blad

Les mer»

Mer å gjøre for barnevernet

Dobling av bekymringsmeldingene i Aust-Agder-kommune. NRK Sørlandet

Les mer»

Tro og tvil i Aftenposten

Er Frp et høyrepopulistisk og rasistisk parti som er sterkt påvirket av fascismen – eller er de bare et fascistisk parti? Fascismen har aldri stått sterkere

Les mer»

UD med dialog-millioner til korrupt organisasjon

Tidligere statssekretær i UD blant styremedlemmene. Norge IDAG

Les mer»