Kategori: Kommentar

På en eller annen måte

På en eller annen måte klarte jeg å gå glipp av at Petter Nome sammenlignet George W. Bush med Adolf Hitler under helgens demonstrasjon i Oslo. Nå skal han ifølge Kampanje være vraket av NRK på grunn av det «politiske engasjementet». Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Presseforbundet mener reaksjonen fra NRK-ledelsen er «altfor dramatisk». Står […]

Les mer»

Die Zeit spanderer sitt Dossier

Die Zeit spanderer sitt Dossier denne uken på en grundig drøfting av amerikanernes krigsstrategier. Det blir, som Hans har nevnt her, klart at det på ingen måte hersker noen lammende enighet blant amerikanske politikere og militære, heller ikke om hvordan en eventuell krig bør føres. Blant annet kaller militære gjerne Rumsfeld & co for «chicken […]

Les mer»

Tysk etterretning skygget Atta &

Tysk etterretning skygget Atta & Co i Hamburg allerede i 1998! New York Times. «The documents, including intelligence reports, surveillance logs and transcripts of intercepted telephone calls, appear to contradict public claims by the German authorities that they knew little about the members of the Hamburg cell before the attacks». Det er en person med […]

Les mer»

Nok en bekreftelse på at

Nok en bekreftelse på at USA planlegger å gi journalister en helt annen tilgang til førstehåndsinformasjon ved en eventuell krig i Irak, enn tilfellet var under Golfkrigen. Redaksjonene forblir sunt skeptiske til hva som eventuelt vil skje i praksis (saken funnet via den meget nyttige Journalism.org Daily Briefing, en oversikt over amerikanske medienyheter).

Les mer»

Første dag med antikrigsdemonstrasjoner over

Første dag med antikrigsdemonstrasjoner over «hele» verden. Krigsmotstanden er så stueren at den får sin egen tyngde, og det kan virke som om det ikke er noen som forsvarer USA. Leder av HL-senteret Oddbjørn Fure har i Aftenposten en svær artikkel som advarer den norske regjering mot å bli med på USAs eventyr. Fure verdsetter […]

Les mer»

krigsdagbok: Under den annen verdenskrig

krigsdagbok: Under den annen verdenskrig brukte Thomas Mann uttrykket «Det annet Tyskland». Når man hører hvor ensidig USA fremstilles i mediene om dagen, kunne man være fristet til å overføre det på norske forhold og si at det finnes et annet Norge. Jeg tror det finnes langt mer nyanserte synspunkter på en eventuell innmarsj i […]

Les mer»

I siste New York Review

I siste New York Review of Books har Avishai Margalit en uhyre interessant artikkel om selvmordsbomberne. Margalit går nøkternt til verks. Ett poeng kommer tydelig frem: Det er ikke desperasjon som driver selvmordsbomberne, men religiøs overbevisning. Det slår meg at det er denne siden ved konflikten som John Pilger underslår i sin dokumentar Palestina is […]

Les mer»

Mulla Krekar vises en omsorg

Mulla Krekar vises en omsorg her i landet som ikke blir andre, og mer verdig trengende, asylsøkere til del. Krekar er takket være sin milde framtoning og smiger blitt rene medieyndlingen. Her er det ikke snakk om forhåndsdømming, men det stikk motsatte. To journalister, en i Dagsavisen og en i Dagbladet, skriver med mer enn […]

Les mer»

Debattem om John Pilgers docu

Debattem om John Pilgers docu Palestine is still the Issue, vist på NRK sist uke: Det britiske tilsynet for kringkasting har altså ikke funnet noe å utsette på programmet: VGs TV-anmelder hadde bare rosende ord om programmet. (hun er den samme som skrev bio om Jens Stoltenberg, Skarsbø Moen). Det spesielle var at styreformann for […]

Les mer»

Siden det er fredag, kan

Siden det er fredag, kan det kanskje passe med en vits, selv om noen muligens har hørt den før: An American reporter comes to Baghdad and asks people on the street what they think of Saddam Hussein. They all rush away; nobody will talk to him. Finally, one courageous fellow motions to the reporter to […]

Les mer»