Kategori: Gjesteskribent

Den store utfordringen – hvordan håndtere negativ vekst?

Av Leif Rognan: Det er flere skjebnesvangre problemer mennesket står overfor. Spesielt fire forhold er av avgjørende betydning for vår fremtid – akselererende drivhuseffekt, en skjev demografisk utvikling som undergraver vår økonomiske bæreevne, tidsbegrenset tilgang til fossile energikilder og overbeskatning av de viktigste fiskeslagene i verdens hav. Media og politikere behandler og diskuterer stort sett […]

Les mer»

Europas befolkning ”imploderer”

Av Leif Rognan: Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur ved Helsingfors Universitet, skriver i en lengre artikkel i dagens Svenska Dagbladet om den sterke befolkningsimplosjonen som finner sted hos den etniske befolkningen i Europa.

Les mer»

Europas befolkning «imploderer»

Av Leif Rognan: Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur ved Helsingfors Universitet, skriver i en lengre artikkel i dagens Svenska Dagbladet om den sterke befolkningsimplosjonen som finner sted hos den etniske befolkningen i Europa.

Les mer»

Hizballahstan og venstre

Av Jan Hårstad Filosofisk og politisk er det ikke noe på denne jord som står så diamentralt imot islamsk fundamentalisme som en ateistisk marxist, altså en kommunist. Wali al-dam, Muslim Brotherhoods spesialstyrker i Egypt, førte ikke bare attentat- og likvideringskrig mot statsoverhoder, men også mot kommunistene. Dette skjedde også i Irak og Syria. Opprettelsen av […]

Les mer»

Jens Stoltenbergs månelanding

Av Leif Rognan: Den rødgrønne regjeringen kunne, ifølge Kristin Halvorsen, ha sprukket på Mongstadsaken. SVs nærmest kompromissløse holdning til krav om CO2-rensing fra dag én ble på rekordtid endret til Aps mer pragmatiske standpunkt. SVs nye trosbekjennelse ble som kjent å tillate sterk økning av CO2-utslippene i flere år før en tilfredsstillende renseteknologi er på […]

Les mer»

Yssen-Valla konflikten: fra personalsak til politisk maktkamp?

Av Leif Rognan: Vi har alltid tatt det for gitt at all maktkamp og personkonflikter innen arbeiderbevegelsen har vært håndtert «på kammerset». De helt store fundamentale ideologiske konfliktene har det imidlertid ikke vært mulig å skjule, som f. eks sosialdemokratiets brudd med Komintern og venstrefløyens dannelse av Sosialistisk Folkeparti. Det ligger mange politiske ofre i […]

Les mer»

FrP, sosiale stigma og det menneskelige

Av Ante Bergan: Det later til å ha forekommet en arbeidsdeling mellom parlamentets mest opposisjonelle parti og regimet. Mens regimet later til ensidig å ha agert det sosiale superego, så har FrP blitt gitt og med glede tatt oppgaven med å være samfunnets id. Det er forbausende hvor sterkt stigma som har heftet ved FrP. […]

Les mer»

Vi koser oss til døde

Av Nina H. Østlie Vi lever i en selvnytelsens tidsalder – og det beste vi vet er å kose oss. Vi koser oss ikke bare i helgene og på ferie, noen av oss avstår til og med fra å få barn fordi det kan gå utover vår egen kos. Og vi koser oss i uken, […]

Les mer»

Steyn om Fallaci

«You go fuck yourself,» said Oriana Fallaci to no one in particular in a recent New Yorker profile. «I say what I want.» And she did. Latterly, she said what she wanted about Islam, on which subject most of us feel constrained to be more, ah, circumspect. And what she wanted to say to Islam […]

Les mer»

Den vestlige mentalitet

Av Ante Bergan
I de siste 3-4-5 generasjonene har det pågått en kontinuerlig kristendomskritikk i vestlige land. Men, vil jeg påstå, denne kritikken har vært ensidig opptatt av de mer materielle og synlige, for ikke å si overfladiske utslag av kristendom, så som teologi, skikk og bruk og skolens formålsparagrafer.
I liten eller ingen grad har oppmerksomheten rettet seg mot det jeg kaller den kristne, vestlige mentalitet. Resultatet er at man har en raskt voksende gruppe avkristnete mennesker som er forbausende blinde for den innflytelse kristendommen har hatt og har på deres idealer, holdninger og handlinger – på godt og ondt.

Les mer»