Kategori: Gjesteskribent

Kontrarevolusjonen i Russland

«Jeg tror – jeg sier det med sorg, men like fullt med sikkerhet – at det bysantinske maktsystemet har triumfert for all overskuelig fremtid i Russland. Det er for sent å fjerne det fra makten ved en normal demokratisk prosess, for de demokratiske mekanismene er likvidert, forvandlet til ren imitasjon. Jeg er redd svært få […]

Les mer»

Det kan rettsstater ikke overleve

Lars Vilks utestenges nå også fra utstillinger hvor rondellhundtegningene ikke skal med. Det var avtalt for lenge siden at han skulle delta på Eslöv Biennalen i Sverige, men kommunen fikk kalde føtter. Politikerne støtter at han utestenges. De vil ikke ha bråk. Just in case. Av Uwe Max Jensen: SAMMENBRUD: Medier i Danmark og Sverige […]

Les mer»

Afghanistan – vår krig?

Debatten om Afghanistan, i den grad den eksisterer, er preget av tunnelsyn; overfokusering på de norske, konsentrert om situasjonen i nord, og spørsmålet om de bør kunne sendes sørover. Noen få får dominere med sitt negative syn på ISAF, NATO og USA. Ellers er det merkelig stille. Janne Haaland Matlary gjør et forsøk i Dagbladet […]

Les mer»

Afghanistan – vår krig?

Debatten om Afghanistan, i den grad den eksisterer, er preget av tunnelsyn; overfokusering på de norske, konsentrert om situasjonen i nord, og spørsmålet om de bør kunne sendes sørover. Noen få får dominere med sitt negative syn på ISAF, NATO og USA. Ellers er det merkelig stille. Janne Haaland Matlary gjør et forsøk i Dagbladet […]

Les mer»

Hva Milosevic sådde

Samme dag som Sypress forlag presenterer boken «Milosevic i krig og i Haag – en dokumentasjon» av Kjell Arild Nilsen, kommer meldingen om at Serbias mentalt tilbakestående utsettes for en systematisk nedverdigende behandling. Beskrivelsen passer til bildene fra Romania og Russland. Det er en amerikansk-ledet gruppe, Mental Disability Rights International (MDRI), som har studert forholdene […]

Les mer»

Krekar: Utvisning er mulig

Statsråd Bjarne Håkon Hanssens argument om at Norge ikke kan sende mullah Krekar tilbake pga manglende legitimitet og risiko for at Norge vil tape en sak for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, trenger ikke være riktig. Italia har nylig vedtatt at de kan utivse EU-borgere som utgjør en sikkerhetsrisiko. Det er brudd på bevegelsesfriheten og «alle» trodde […]

Les mer»

Al Dura står for mye mer

Saken mellom France2 og Philip Kerentsy, om hvorvidt opptakene av Mohammed al-Dura ble faket, kommer opp igjen for en fransk domstol 14. november. Denne gang skal råmaterialet vises i retten. Mange ressurssterke mennesker har engasjert seg i saken: Ble opptakene av al-Dura manipulert? Hvis svaret er ja, vil mange nyhetsorganisasjoner måtte gå i seg selv. […]

Les mer»

Blod og ære

Den svenske filmen «Når mørkret faller» er en rystende film om æresdrap i Sverige. En familie fra Midtøsten vet å passe på jentene. Dvs. det er ikke et dekkende begrep. Når en jente viser tegn til individualitet, går alarmen: Da må hun tøyles, temmes som et dyr. Men jenta i filmen lar seg ikke kue. […]

Les mer»

Valget i Polen: Donald Tusks triumf

Av Terje Wagener: „Sannsynligvis det viktigste valget siden 1989″. Dette var overskriften til valgutgaven av ukemagasinet Polityka. Det viste seg at velgerne delte denne oppfatningen; 55 % er det største fremmøtet siden 1991, i et land der valglokalene ikke er kjent for å overstrømmes av folk. Ved siste parlamentsvalg f eks var fremmøtet 40 %. […]

Les mer»

Nysgjerrighet som moral

Den israelske forfatteren Amos Oz mottok nylig Asturias-prisen og holdt i den anledning en takketale. Han sammenliger reisebeskrivelser med romaner. De sier selvfølgelig helt forskjellige ting, men han har ett poeng: hvis du leser om et menneske bak et vindu er det et ansikt man kan spinne videre på. Men bare romanen lar deg entre […]

Les mer»