Kategori: Gjesteskribent

Gaarders fordreide historieoppfatning

Av Arne Strand: Jostein Gaarder dyppet i fjor sommer pennen i malurt og angrep Israel for å bedrive terror i Guds navn i Libanon med apartheid og etnisk rensning på agendaen. Er dette riktig eller var Gaarder blitt offer for de moderne nyhetsmediers simplistiske og sentimentale nyhetsdekning, en nyhetsdekning som preges av troen på at […]

Les mer»

Hildrum ante portas

Av Leif Rognan: Konsernsjef i A-pressen, Alf Hildrum, skal tiltre stillingen som adm direktør og sjefsredaktør i TV2. Hildrum har systematisk bygget opp A-pressen til et mediehus med betydelig markedsmessig og ikke minst økonomisk suksess. A-pressen er allerede den dominerende eieren i TV2. I Norge hevdes det at den som eier et pressemedium ikke skal […]

Les mer»

Ryszard Kapucinski

Verden har mistet to store, unike journalister – Oriana Fallaci og Ryszard Kapucinski. Kapucinski har en høy stjerne i Norge. Fallaci er foreløpig for sterk kost. Kollega Wiktor Osiatynski skriver om Kapucinski: He favoured simple descriptions – of a single event, a detail, a mood. He dissolved the boundary between reporting and literature, not by […]

Les mer»

Opinionsdannernes femtekolonne.

Av Leif Rognan: I de siste dagene har vi sett hvordan norsk presse signaliserer støtte til at Norge skal gjenoppta den økonomiske bistanden til palestinerne til tross for at Hamas fortsatt insisterer på ikke/aldri å akseptere Israels eksistens.

Les mer»

Den store utfordringen – hvordan håndtere negativ vekst?

Av Leif Rognan: Det er flere skjebnesvangre problemer mennesket står overfor. Spesielt fire forhold er av avgjørende betydning for vår fremtid – akselererende drivhuseffekt, en skjev demografisk utvikling som undergraver vår økonomiske bæreevne, tidsbegrenset tilgang til fossile energikilder og overbeskatning av de viktigste fiskeslagene i verdens hav. Media og politikere behandler og diskuterer stort sett […]

Les mer»

Europas befolkning ”imploderer”

Av Leif Rognan: Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur ved Helsingfors Universitet, skriver i en lengre artikkel i dagens Svenska Dagbladet om den sterke befolkningsimplosjonen som finner sted hos den etniske befolkningen i Europa.

Les mer»

Europas befolkning «imploderer»

Av Leif Rognan: Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur ved Helsingfors Universitet, skriver i en lengre artikkel i dagens Svenska Dagbladet om den sterke befolkningsimplosjonen som finner sted hos den etniske befolkningen i Europa.

Les mer»

Hizballahstan og venstre

Av Jan Hårstad Filosofisk og politisk er det ikke noe på denne jord som står så diamentralt imot islamsk fundamentalisme som en ateistisk marxist, altså en kommunist. Wali al-dam, Muslim Brotherhoods spesialstyrker i Egypt, førte ikke bare attentat- og likvideringskrig mot statsoverhoder, men også mot kommunistene. Dette skjedde også i Irak og Syria. Opprettelsen av […]

Les mer»

Jens Stoltenbergs månelanding

Av Leif Rognan: Den rødgrønne regjeringen kunne, ifølge Kristin Halvorsen, ha sprukket på Mongstadsaken. SVs nærmest kompromissløse holdning til krav om CO2-rensing fra dag én ble på rekordtid endret til Aps mer pragmatiske standpunkt. SVs nye trosbekjennelse ble som kjent å tillate sterk økning av CO2-utslippene i flere år før en tilfredsstillende renseteknologi er på […]

Les mer»

Yssen-Valla konflikten: fra personalsak til politisk maktkamp?

Av Leif Rognan: Vi har alltid tatt det for gitt at all maktkamp og personkonflikter innen arbeiderbevegelsen har vært håndtert «på kammerset». De helt store fundamentale ideologiske konfliktene har det imidlertid ikke vært mulig å skjule, som f. eks sosialdemokratiets brudd med Komintern og venstrefløyens dannelse av Sosialistisk Folkeparti. Det ligger mange politiske ofre i […]

Les mer»