Forfatter: Kjell Skartveit

Debattklimaet i Norge rommer nedsettende omtale av minoriteter, beklager litteraturprofessor Frode Helland, bokaktuell med «Rasismens retorikk». Men Hellands tanker er mer nedlatende enn de fleste innrømmer. Han etterlyser sosio-økonomiske forklaringer på minoriteters atferd. Individet fratas fri vilje og moralsk ansvar. Fordrivelsen av kristentroen ligger under. En kjent ateist illustrerer poenget.

Les Mer...

Anette Trettebergstuen ønsker å hjelpe dem som har lyst til å bli homo. Det skal hun stå fritt til å gjøre, men hvorfor skal ikke andre få hjelpe dem som har lyst til å bli hetero? Istedet fremmes nå et forslag om lovforbud mot konverteringsterapi.

Les Mer...

Religionen må aldri få styre politikken, mener KrF-ideolog Erik Lunde. Forestillingen om sannhet må ikke inn i politikken, mener Rødts Mimir Kristjansson. De amerikanske grunnlovsfedrene så det annerledes. At menneskene har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper, var selvinnlysende for dem. Dette synes glemt. Slik blir demokratiet en fare.

Les Mer...

Den finske riksdagsrepresentanten Päivi Räsänen er innkalt til avhør hos politiet etter at hun uttalte seg kritisk til den evangelisk-lutherske kirkens engasjement i Pride-festivalen. Hun mistenkes for hets mot folkegruppe.

Les Mer...

Radikal kjønnsteori setter nå konsensus i presumptivt kristne miljøer i synet på kjønn og samliv. Dette skaper forklaringsproblemer: Tror de på en gud som skifter mening i moralspørsmål? Radikal kjønnsteori avviser moralske standarder, men kristne kan ikke det. Fravær av moralsk standard vil ramme helt vilkårlig, også dagens ideologiske seierherrer.

Les Mer...

Vesten må våge å si at muslimer har grunn til å frykte sin gud, at IS og niqab er en konsekvens av en gud som ikke kjenner noen grenser. At det å ødelegge er en del av hans vesen, at frelsen er det kun kristendommens Gud som kan tilby.

Les Mer...

Ungdommer i Sverige forteller hvordan de ble tilbudt kjønnsskifte etter bare fem uker med konsultasjoner. Samtidig er det stadig flere som står fram og forteller at de angrer dypt på at de skiftet kjønn. De erfarer at kjønnsdysforien er forbigående, og at en kjønnsskifteoperasjon ikke hjalp.

Les Mer...

Arne Viste, som har ansatt asylsøkere ulovlig, mener nestekjærligheten han adlyder, rettferdiggjør lovbruddene. Med dét gjør han sin forståelse av kjærligheten til noe guddommelig, som derfor er hevet over loven. Når kjærligheten feilaktig gjøres til gud på denne måten, blir den i stedet en demon som ødelegger oss selv.

Les Mer...

Stadig flere reagerer på transkvinners krav om å få delta på like vilkår som biologiske kvinner i kvinneidretten. Sist ute er dommere i den engelske kvinneligaen i rugby. Disse dommerne avslutter sine engasjementer. De vil ikke være ansvarlige for alle skadene.

Les Mer...

I et forslag til Stortinget der MDGs Une Bastholm ønsker seg «større kjønns- og seksualitets­mangfold», går hun ett skritt videre: Hun vil selve tanken om normer til livs ved å innføre norm­kritikk i skolen, som tradisjonelt har fungert norm­givende. Selv­mot­sigelsen er åpenbar: Norm­kritikken opphøyes til norm. Ytre venstre-ideologien skinner igjennom.

Les Mer...