Forfatter: Kjell Skartveit

Norske politikere snakket lenge og varmt og de sårbare Moria-barna, men ingen tok til orde for de virkelig sårbare, de som er blitt bestilt ved surrogati og ligger og venter på hotell i Ukraina. Nå vil et flertall på Stortinget at staten også skal finansiere kunstig befruktning for enslige kvinner.

Les Mer...

Kristi himmelfartsdag viser klart motsetningen mellom islam og kristendom. En Gud som spiller på lag med mennesker som elsker ham, forutsetter en rasjonalitet som er fremmed, ja blasfemi, for muslimer. Allah har aldri invitert til noen kjærlig relasjon. Men norske medier, særlig NRK, er mest opptatt av å markere id.

Les Mer...

Vårt Land skriver i dag at Høyesterett avviser Arne Vistes anke. Viste argumenterte for at Grunnloven gir uretunerbare arbeidstillatelse,noe tingretten avviste. Han vil nå ta saken til Strasbourg.

Les Mer...

I manges barndom hadde lærerne opplevd frigjøringen i 1945. De fortalte levende hvordan nasjonaldagen ble en feiring både av frigjøringen og grunnloven. Nå er dagen blitt gitt et annet innhold. Det handler om «åpenhet, toleranse og mangfold», ikke om det norske folket som feirer suvereniteten. Men grunnlovsfedrenes mål var nasjonen.

Les Mer...

Arbeiderpartiet, SV og FrP utarbeider selv nytt lovverk om eggdonasjon og ultralyd, og det hele finner sted uten at det blir gjennomført ordinær offentlig høringsrunde.

Les Mer...

Det liberale demokratiet som har vokst fram i Vesten de siste 25 årene bygger på ideer som forutsetter en annen type stat enn den vi er vant til. Det handler om identitetspolitikk, menneskets rett til å definere seg selv og få statens beskyttelse for sine valg. Uansett.

Les Mer...

Vi ser konturene til begynnelsen på vår sivilisasjon. Det er moral, fri vilje, anger, guddommelig kjærlighet og relasjon, nåde, tilgivelse og nye muligheter. Størrelser som er ukjente i islam.

Les Mer...

For å førebygge polarisering og hatytringer, lyser regjeringa ut en pott på 5,4 millioner kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Les Mer...

Den nye tros- og livssynsloven forutsetter at all religion har «samfunnsskapende kraft». Slik er det ikke. Kristendommen bygde Europas samfunn etter Romerrikets fall. Islam bygger ikke gode samfunn.

Les Mer...

Uten en oppstått Kristus er kristendommen ingenting. Uten oppstandelsen er den kun en lære om etikk, ikke mer enn det, og kritikere som sier at vi ikke kan ta noe som står i en nesten 2000 år gammel bok på alvor, vil ha rett.

Les Mer...