Forfatter: Henrik Sundt

Tyske myndigheter fraråder nå jøder i hele Tyskland å gå med kippa. Advarselen kunngjøres av Felix Klein, som leder et regjerings­oppnevnt utvalg med ansvar for å overvåke anti­semittiske strømninger.

Les Mer...

Når FAFO selv beklager en rapport med tvilsomt innhold, er den logiske konsekvensen at også Bjurstrøm, Simonsen og Trommald rykker ut og beklager sin brunbeising og rasiststempling av mange nordmenn. Men det kommer ikke til å skje. Innbilt anstendige hypermoralister går aldri lei av å rakke ned på sine egne.

Les Mer...

Før EU-valget i 2014 var saker som den økonomiske situasjonen, arbeidsløshet og statsgjeld på var viktigst for velgerne. Fem år senere er det migrasjon og klima som topper listen. Nesten halvparten vil ikke ta imot flere flyktninger eller migranter.

Les Mer...

Norrmalmstorg, Stockholm, 18. mai 2019. Er det denne fremtiden «liberale» og «feminister» ser for seg? Kvinnene sitter tungt inntullet og tildekket for ikke å «friste» mennene som sitter 20 meter foran. I et åpent demokrati kan sharia-tilhengere fritt vise sin undertrykkelse og seksualisering av kvinner. Homohatet, antisemittismen, kristofobien og deres kamp mot ytrings- og religionsfriheten, […]

Les Mer...

Allerede om åtte år vil veksten i utgiftene til alders- og uførepensjon fra folketrygden være så høy at den vil spise opp oljepengene som regjeringen kan bruke over budsjettet, ifølge Finans­departementets egne beregninger. For å minske gapet må det strammes inn. Men hvor skal man begynne å spare?

Les Mer...

Den som tror at staten er rik som kong Krøsus må tro om igjen. «Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner» og Statens egne pensjonsforpliktelser, overstiger verdien av Oljefondet. Men denne viktige opplysning er beleilig utelatt av det reviderte statsbudsjettet.

Les Mer...

Politisk korrekthet er begynnelsen på slutten for europeiske kristne, sier imam Tawhidi, som mener europeiske ledere ikke bryr seg om kontinentets kristne arv.

Les Mer...

Ronald Sullivan har forsvart terrorister og trippelmordere uten at det er blitt brukt mot ham. Men idet han forsvarer filmprodusenten Harvey Weinstein, som er anklaget for seksuelle overgrep, sparkes han fra Harvard. Det er komplett galskap.

Les Mer...

En viktig del av kampanjen mot Donald Trump i 2016 var en rapport skrevet av Christopher Steele, som FBI brukte som underlag for å få rettens kjennelse til avlytting. Nå viser det seg at FBI visste at Steele-rapporten ikke var troverdig.

Les Mer...

Rødts program er en revolusjon for å gjøre Norge til et kommunistisk land, drevet frem av folk som åpenbart fornekter at deres ideologi ble utprøvd i en rekke katastrofale og inhumane fullskalaeksperimenter i forrige århundre med død og lidelse av bibelske proporsjoner som resultat.

Les Mer...