Forfatter: Henrik Sundt

Er noen overrasket over at Islamsk Råd Norge (IRN) nå trer frem i lyset og gir sin fulle støtte til Abid Raja? Islamistene i IRN mener ordet «snik­islamisering» sprer hat og er en type retorikk som skaper avstand. Men er det virkelig nordmenn som skaper avstand? Rajas liv og virke de siste tjue årene peker i en annen retning. Han har selv vært en pådriver for islamisering.

Les Mer...

Tirsdag la det svenske stati­stikk­byrået SCB frem nye, ned­slående tall for svensk økonomi. Arbeids­ledig­heten i Sverige var på 7,1 prosent i august, ett prosent­poeng høyere enn i august i fjor. Det er langt høyere enn økonomene ventet. BNP-utviklingen er heller ikke god.

Les Mer...

De siste årene er omlag 80 eritreere blitt fratatt oppholds­tillatelsen på grunn av juks, hoved­sakelig med ID. Kun én av dem er returnert til Eritrea. Nylig feiret eritreere i Norge det brutale regimet i Eritrea, som de «flyktet» fra for siden å få asyl i Norge. På festen var Eritreas nest mektigste mann, Yemane Gebreab.

Les Mer...

Ingen politiker, absolutt ingen, deler Norges befolkning inn etter hudfarge med slik iver som Abid Raja gjør. For ham kategoriseres mennesker som brune, hvite – eller aller verst: blendahvite. Skal Stortinget og partiet Venstre være bekjent av å ha en representant som vurderer sine medborgere etter deres hudfarge?

Les Mer...

Gottfried Curio, som representerer AfD i den tyske Forbundsdagen, tar opp de katastrofale konsekvensene av Angela Merkels åpne dør-politikk, særlig hva kriminaliteten angår. Syrerne må hjem igjen, sier han.

Les Mer...

MDG ikke har noe på på Stortinget å gjøre, er omkvedet fra folk i oljebransjen. Men selv uten innflytelse på Stortinget risikerer MDG likevel å gjøre stor skade: Makt til olje­fiendtlige politikere tas av uten­landske selskaper som tegn på økt politisk risiko ved Norge.

Les Mer...

100 mennesker står foran to hvite kister. En av de avdøde etterlater seg kone og fire barn. En annen avdød var eldst i en søskenflokk på seks, men ikke én kvinne, ikke ett barn, er å se.

Les Mer...

Antall personer med lav eller ingen utdannelse overhodet har økt kraftig i Sverige de siste to årene, skriver SVT som siterer statistikk fra den svenske Arbetsförmedlingen. De fleste personer med lav eller ingen utdannelse bor i Stockholms län, det dreier som om ca 3 000 personer. Eksakt hvor mange av dem som er analfabeter vet ingen.

Les Mer...

– Det er vi muslimer som er skyldige for elendigheten vi befinner oss i, sier imam Basel Kadem: – Skepsis og hat mot oss skyldes våre holdninger som vi har gitt misledet legitimitet.

Les Mer...

Kronprins Haakon prøvde forgjeves å håndhilse da han besøkte al-Noor Islamic Center i Bærum. Haakon strakk frem hånden, men de hijab-kledte kvinnene i moskeen nektet å håndhilse på Norges kronprins.

Les Mer...