Forfatter: Mimisbrunnr

Det er tragikomisk hvordan de påstått frigjorte på nytt er blitt småborgerlig tilkneppet, hvordan frihet er blitt tvang, hvordan mangfold er blitt ensretting, og alt sammen i den påstått gode saks tjeneste.

Les Mer...

Den nye lære har som læresetning: Alt er vår skyld. Derfor har du ikke rett på noe privilegie i forhold til den fremmede. Du skylder ham alt. Mot dette sier Trump: Vi skylder dem ingenting. All politikk begynner med at mennesket sier Jeg. Først da er Du mulig.

Les Mer...

Fire sider som avslører hvordan særdomstolen for overvåking ble misbrukt av FBI og justisdepartementet, kan forandre Washington.

Les Mer...

USA vil utvikle små og lette atomvåpen slik at de militære har større valgmuligheter i en krisesituasjon. Russland og Kina satser på atomvåpen som del av sin strategi og USA må kunne svar. Wall Street Journal

Les Mer...

Sean Hannity leder an i avsløringen av FBI og Justisdepartementets bruk av Hillary-kampanjens drittpakke om Trump for å få domstolens tillatelse til å overvåke Trump. Etterretningskomiteen i Representantenes hus fikk torsdag se et fire sider PM som beskrev manipulering av domstolen for å kunne drive politisk overvåking. Demokratene stemte mot at selv andre Kongressmedlemmer skulle […]

Les Mer...

Kineserne vil bygge en superhavn i Lysekil. Dyphavnen skal etter planen bli Nordens største. Lysekil ligger strategisk plassert.

Les Mer...

USA vil passere Saudi-Arabia og bli verdens nest største oljeprodusent i 2018, anslår Det internasjonale energibyrået (IEA).

Les Mer...

Ubaydullah Hussain (32) er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i ni år for rekruttering av fremmedkrigere og for å ha deltatt i IS.

Les Mer...

There’ll be bluebirds over The white cliffs of Dover Tomorrow Just you wait and see I’ll never forget the people I met Braving those angry skies I remember well as the shadows fell The light of hope in their eyes And though I’m far away I still can hear them say Bombs up… But when […]

Les Mer...

Donald Trumps presidentskap vil bli normalisert i 2018. Vi ser de første tegn når NRK også ser positive sider ved ham. Erna Solberg kom personlig godt ut av det med ham. Kanskje de har mer til felles politisk enn Solberg er klar over?

Les Mer...