Forfatter: Håvard Hedde

I takt med tilstanden i samfunnet elles, har også sjukehus og liknande institusjonar opplevd eit stadig aukande press og truslar frå aggressive klantilhøyrande pasientar og pårørande. I Berlin har dette særleg siste tre-fire åra eskalert til eit nivå som truar både tilsette og andre pasientar. For å kome dette problemet til livs, må institusjonane mobilisere og tilsetje væpna sikringsstyrkar.

Les Mer...

Eg freister å ta opp eit større spørsmål om migrasjon, nemleg integrering av mennesker som ikkje forstår kvarandre som individer, men som ein del av ei gruppe – det vere seg familie, religion – og alt dette kolliderer fullstendig i et individualisert samfunn som det tyske

Les Mer...

Ei voldsam konflikt mellom familiemedlemer braka laus på eit sjukehusrom ved St. Josephs-sjukehuset i Berlin-Tempelhof tysdag ettermiddag. I alt var 30 menn involverte, og politiet rykka ut med ein styrke på 60 betjentar. Politiet måtte bruke tåregass for å få slutt på slagsmålet – som etterkvart flytta seg ut på parkeringsplassen utanfor sjukehust.

Les Mer...

I bydelen Kreuzberg vart ein mann drepen natt til i dag. Han vart kasta framfor inngåande tog på stasjonen Kottbusser Tor natt til i dag (onsdag). Ifølgje opplysningar frå politiet, dreier det seg om ein 22 år gamal iraner. Vitner fortel at to menn med «sydlandsk utsjånad» var i ferd med å rane ein rullestolbrukar. […]

Les Mer...

Berlin sitt kriminalpoliti (Bundeskriminalamt – BKA) har no gått ut med bilete attentatmannen Anis Amri hadde lagra på mobilen sin. Her er både huset i Berlin Mitte der kanslar Angela Merkel bur og Berlindomen foreviga.

Les Mer...

Aktivisten Carola Rackete og den norske forfatteren Maja Lunde møttast i programmet «Gjennom natta med…». Tv-teamet meinte at dei må ha mykje å snakke med kvarandre om. Slik vart det ikkje.

Les Mer...

Ei ny oversikt over bøter er lansert i Berlin. Den som kastar ein sigarettsneip på bakken, skal betale opptil 120 euro i bot (1200 NOK). Bøter som svir!

Les Mer...

Senatet i Berlin har no vedteke å sikre 18 turiststader mot terroråtak. Modellen for sikringa, er Breitscheidplatz i Charlottenburg, der ein terrorist like før jul 2016 drap 12 personar og såra ytterlegare 56 ved hjelp av ein stolen trailer.

Les Mer...