Forfatter: Håvard Hedde

I høve dagens Eid al-Fitr-festival, som markerar avslutninga av ramadan, gav den tyske forbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier landet sine muslimar ei høgtideleg helsing i går:

Vi tek, og skal halde fram med å ta, eit resolutt standpunkt mot rasistisk agitasjon.

Les Mer...

Det viktigste tiltaket mot koronasmitten, er framleis at avstandsregelen på 1,5 meter vert respektert. Dette går fram av eit vedtak Bundesregjeringa fatta i går, onsdag.

Les Mer...

Statsadvokatembetet har oppnådd ein symbolsk suksess i kampen mot organisert klanskriminalitet. Tingretten i Berlin kunngjorde fredag 17. april at to eigedomar, tilhøyrande eit klanmedlem, ti dagar tidlegare vart konfiskerte og overtekne vederlagsfritt av staten.

Les Mer...

Dilek Kalayci (SPD), helseministeren i Berlin, er i hardt ver. Etter at ho i fleire veker (som politikarar flest i størsteparten av Vesten – og i Noreg, ikkje minst) har møtt coronakrisa kun med ord og atter ord, får ho no skarp kritikk frå leiande fagfolk.

Les Mer...

Ein reknar med at 1.050 islamistar frå Tyskland kjempa for IS i Tyrkia, Syria eller Irak. «Det kan ikkje utelukkast at ein del av dei som har vendt tilbake framleis er ideologisk tilknytta den islamistiske ideologien, eller planlegg terroråtak på tysk jord.»

Les Mer...

I kampen mot den stadig aukande klankriminaliteten i Berlin, gjennomførte politiet i fjor heile 382 razziar. I snitt altså meir enn ein kvar dag.

Les Mer...

Den tidlegare rikspresidenten Paul von Hindenburg er no ekskludert frå Berlin si liste over æresborgarar. Representantanes hus vedtok dette torsdag 30. januar, same dato som Hindenburg gav regjeringsoppdraget til Hitler. Venstrepartia driv ein slags besvergelse av fortida.

Les Mer...

Økonomiprofessor Max Otte ser svært mørkt på Tyskland si framtid. «Politisk inkompetanse knuser økonomien. Merkel har med sin halslause migrasjonspolitikk utført den aller størst tenkelege skaden. Framtida vert bitter». Men venstresida freistar å boikotte så vel boka som forfattaren.

Les Mer...

I bydelen Neukölln (kjend som bydelen med flest muslimar og muslimsk kriminalitet), vart det laurdag gjennomført ein «Protestmarsj mot høgreekstreme».

Les Mer...

For tingretten i Kleve står no fem muslimske menn tiltala for to svært brutale valdtekter, ifølgje Bild Zeitung.

Les Mer...