Bakvendtland (der alt går an): I dagens verdibørs var Lars Gule og en Haanes fra Menighetsfakultetet invitert til å snakke om kristenfundamentalismen og Bush. Det blir som å invitere Djevelen til å kommentere Bibelen. Jeg klarer ikke å høre Gule uten å tenke på at han dro til Israel for å sprenge en bombe for […]

Les mer

Den polskfødte forskeren Nina Witoszeks kronikk i Aftenposten i dag, lørdag, er et must. Hun innleder med scenen fra Macbeth der heksene brygger sitt forvirringsbrygg og deklamerer: «Rett er vrangt og vrangt er rett». Nesten 60 år og to generasjoner med fred og frihet har gjort virkeligheten i Vest-Europa virtuell. Norske mediefolk bidrar hele tiden […]

Les mer

Tony Blair har en betimelig påminnelse, og mener at mange ikke har tatt inn over seg den nye terrortrusselen. «I believe that there is this new security threat and I think that we really haven’t opened our eyes to it.» «I think America has, in a sense, because of September 11, because it was such […]

Les mer

Hegge om Galtung: Glitrende innlegg av Per Egil Hegge i siste Journalisten. Det er ikke til å tro. Galtung engasjerte advokat som truet Aftenposten mot rettslig forføyninger, hvis de ikke tok inn et dementi av Hegges omtale av det berømte «utenriksministermøtet» i Praha i mai 2001. Det var der Galtung ble beleiret av utenriksministre som […]

Les mer

Stemmer i krigen: Det hardner til. Amerikanerne kommer ikke til å ta så mye hensyn for å unngå tap, hvis prisen er tap av egne soldater. My intrepid Times colleagues Dexter Filkins and Michael Wilson are with U.S. marines who were in a firefight in which Iraqi fighters hid among women and children. After 10 […]

Les mer

USA-hatet antar nye dimensjoner: På kontinentet gjøres et forsøk på å starte en større boikottkampanje mot amerikanske varer. Her er det ikke snakk om bare aggressive «aktivister» men under en aksjon mot Esso-stasjoner i Brussel deltok flere medlemmer av medlemmer av Europaparlamentet: Around 20 anti-war activists and several members of the European Parliament blockaded an […]

Les mer

Dag 8: En følelse av at denne krigen kan bli et vannskille. At den vil gå dypt, vare lenge, og rive mye med seg. Splittelse i den vestlige leir. Og et fokuseringspunkt, et objekt, for all frustrasjon og aggresjon i den arabiske verden. Med alle problemer de har, er det ikke lite. Liz Doucette intervjuet […]

Les mer

En god gjennomgang av den arabiske mentaliteten som gjør det mulig å være offer for Saddams styre og samtidig ville dra tilbake og slåss for ham, har Neil MacFarquhar i New York Times. Under tittelen: Some of Hussein’s Arab Foes Admire His Fight.

Les mer

Dag 7 av krigen: Bombingen av markedet i Bagdad overskygger alt annet for de som bare venter på at de allierte skal synke ned i gjørma. Men dette utspiller seg på mediefronten, som en vesentlig del av norske medier arbeider for at Saddam, les araberne, skal vinne. Al-Jazeera fremstår som ikke bare gory, altså fråtsende […]

Les mer

USA måtte velge mellom pest og kolera. Var det egentlig noe alternativ til krig? spør historieprofessor Olav Riste. Med trusselen om «alvorlige konsekvenser» i resolusjon 1441 mente USA krig, men problemet for de andre landene, spesielt Frankrike, var at de ikke hadde noe alternativ til en krigersk konflikt hvis ikke Irak rettet seg etter 1441, […]

Les mer