Kategori: 22/7

Breiviks seier

Breiviks fullstendige mangel på sympatisører og hjelpere var demokratiets fineste øyeblikk. Men nå har han en flokk. En flokk som gjør ham til den politiske hovedfaktoren han alltid drømte om å være. Men den flokken kommer ikke fra høyresiden. De som flokker seg rundt Breivik er venstresiden.

Les mer»

Den store fortellingen om vår tid

Siden de med definisjonsmakten valgte å koble 22/7 opp til de store stridstemaene i vår tid, er 22/7 blitt politisk kasteball. Man kan ikke både bruke 22/7 og anklage andre for ikke å ta lærdom. Spørsmålet er: Hvilken lærdom?

Les mer»

Norge møter seg selv i døren

Det dommer Helen Andenæs Sekulic gjorde var intet annet enn å vurdere Anders Behring Breiviks sak ut fra det som er overordnet norsk rett: Den Europeiske Menneskerettskonvensjon og Menneskerettsdomstolens fortolkning av den. Men når prinsippene anvendes på norsk kriminalomsorg går mediene i baklås og begynner å sammenligne soningsforhold med den innsattes forbrytelser.

Les mer»

Dommen i saken Breivik mot staten, avsagt 20 april 2016 av Oslo tingrett

OSLO TINGRETT 20. april 2016 i Oslo tingrett, 15-107496TVt-OTtR/02 Dommer Helen Andenæs Sekulic Krav om fastsettelsesdom for brudd på EMK art. 3 og 8 Advokat Øystein Storrvik Rettslig medhjelper: Advokat Mona Danielsen Advokat Marius Kjelstrup Emberland Rettslig medhjelper: Advokat Adele Matheson Mestad DOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: Anders Behring Breivik mot Staten v/Justis- og […]

Les mer»

ABB vant delvis over staten

Anders Behring Breivik fikk delvis medhold i at soningsforholdene bryter hans menneskerettigheter. Det er en oppsiktsvekkende dom Helen Andenæs Sekulic har avsagt. Dommeren sier at soningsforholdene bryter med paragraf 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, som sier:  Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Det er ingen tvil […]

Les mer»

Utøya-monumentet – en politisk tragedie

Nå er omsider striden om minnemonumentet for 22.juli og den tragiske massakren på Utøya endelig avklaret. Ikke i favør av lokalbefolkning og etterlattes protester mot det kunstneriske prosjektet, men derimot med full støtte til den svenske kunstneren Jonas Dahlbergs forskrudde planer om å skjære et dypt og bredt kutt i den vakre odden på Sørbråten […]

Les mer»

Det er noe håpløst ved Anders Behring Breivik

Når man har sittet og hørt på Anders Behring Breiviks utlegninger en times tid setter trettheten inn. Man lytter oppmerksomt til å begynne med. Man vil så gjerne forstå hvordan mannen er skrudd sammen. Men etterhvert som han snakker siger det inn: Det er ikke mulig. Er det noen der inne? Bak de plirete øynene?

Les mer»

ABB vil ha sin rett, men forstår ikke hva det innebærer

Anders Behring Breivik har fått opptre på egne vilkår i en improvisert rettssal for første gang siden dommen falt i august 2012. Han har fått vise hvem han er og hvordan han tenker. Han er en meget spesiell fange som også stiller det norske samfunnet overfor noen problemer. «Norge» og Breivik snakker dårlig sammen. Breivik […]

Les mer»

Store svakheter avdekket etter Paris-terror

Det foreligger foreløpig ingen rapport om politiets opptreden under terroren i Paris fredag 13. november, men New York Times har snakket med vitner, politi og eksperter. Det avtegner seg et bilde av mye som ikke fungerte. Ting kommer frem som minner om handlingslammelsen 22/7. Når amerikanske medier viser sånn interesse for fredag 13., er det […]

Les mer»

Anders Behring Breivik tar avstand fra kristen tro

Etter 22. juli ble det vanskelig å bruke faren for vold og terror som argument mot økt muslimsk tilstedeværelse i de norske samfunnet. Vi hadde fått vår egen terrorist, og han var kristen, ifølge både eksperter og politikere, for da politiet morgenen etter terrorangrepet slo fast at Anders Behring Breivik var en kristenfundamentalist, var videre debatt umulig. Man […]

Les mer»