Boligeiere flås av EUs nylig vedtatte direktiv

I to år har det i EU blitt forhandlet om nye regler for energi­effektivisering av boliger. Målet er det samme som i Norge: Vi skal ha et nullutslipps­samfunn i 2050. Nå er det fryktede EU-direktivet vedtatt.