Én av fire klarer ikke en ekstrautgift på 10.000 kr

Prisvekst og høy rente slår inn, nedenfra. Én av fire klarer ikke en ekstrautgift på 10.000 kroner. Å bli satt i en slik situasjon påvirker selvbildet og forholdet til omgivelsene. Skammen vender tilbake. Folk trekker seg unna og går ikke på barrikadene. Hvem ønsker å stå frem og fortelle at de ikke klarer seg?