Qasim Ali sjokkert over islamofobi og rasisme i Norge

«Enhver med kunnskap om nyrasisme, vet imidlertid at utsagnet «du bor i Norge» blir brukt som en hundefløyte når en skal nedvurdere andres tilknytning til Norge og opphøye sin egen. Den klassiske biologiske rasismen er ikke lenger stueren. I stedet prater man om trusler mot «vår» kultur og «våre» verdier fra «de andre», mener Qasim Ali.