Doc-TV: Et intervju med Andrew Bridgen

Den britiske politikeren og forretningsmannen Andrew Bridgen er en av få politikere som tidlig stilte spørsmål ved covid-19-responsen og injeksjonene, og i dette intervjuet diskuterer Bridgen og Rebecca Mistereggen WHOs fremtidsplaner.