Transbevegelsen har blitt voldelig, men slipper å svare for det

Skoleskytingen i Nashville tyder på at trans­aktivismen har beveget seg over i en ny, farlig retning: terrorisme. Men det skal vi helst ikke snakke om. Tankegodset får være i fred. Det er trans­personer vi først og fremst skal synes synd på, selv om kristne nettopp er blitt ofre for planlagt likvidering.