Vårt Lands agenda: å gi islam et legitimt ansikt

Islam og kristendommen har så forskjellige oppfatninger om viktige doktriner som Gud, Jesus, Skriften og frelse at de er helt uforenlige. Disse to religionene kan derfor ikke være den samme.