Sian anker forbudet mot koran­brenning inn for Politi­direktoratet

Oslo politidistrikts forbud mot brenning av Koranen foran Tyrkias ambassade er klaget inn for Politidirektoratet. – Det dreier seg om å forsvare våre frihetsverdier, sier Sian-leder Lars Thorsen.