Vil Statnett nekte strøm til fiskeri- og oppdretts­næringen?

Statnett skremte før helgen vettet av kystens tradisjonelle industri. Et rundskriv til nett­selskapene i Nord-Norge tyder på at fiskeri- og oppdretts­næringen vil nektes strøm fordi den ikke anses som «grønn». En slik galskap vil kunne true bosettingen og nærings­livet i nord.