FN: 18.000 sivile ofre i Ukraina – drept eller såret

FNs kontor for menneskerettigheter (OHCHR) sier at tallene på ofre er usikre og trolig langt høyere enn de 18.000 som er bekreftet.