Støre har startet «andre vindkraftkrig», og hele Norge er truet

At politikere og media kaller disse enorme industrimaskinene av betong, stål, tannhjul, olje og komposittplast for «fornybart», er vindbaronenes største trumfkort. Vindkraft har ingenting med «fornybart» å gjøre. Det er enormt ressurskrevende tungindustri.