Voldsomme demonstrasjoner mot covid-restriksjoner i Kina

Befolkningen i Kina er i ferd med å gå lei av myndighetenes strategi om nullsmitte, noe som innebærer nedstengning, karantene og massetesting når det oppstår smitteutbrudd.