EU-landenes energikrise reddes ikke torsdag heller

Pristaket som EUs energiministere skal ta stilling til på torsdagens møte, bunner i en selvpåført klima-rus som har skapt europeisk fortvilelse. Kritikken mot EU-kommisjonens forslag hagler.