DNV-rapport: Norge er uten sjanser til å nå «klima­målene» for 2030

En rapport som Det norske Veritas har utarbeidet for Norsk Industri, viser at målet om å kutte Norges klimagass­utslipp med 55 prosent innen 2030, er helt urealistisk.