– Klimaet er ikke godt forstått, og det kan ikke styres

Å si at menneskeheten er ansvarlig for det aller meste av klima­endringene, er ikke viten­skapelig, men kun basert på fantasi, sier den fremstående italienske atmosfære­fysikeren Franco Prodi. Klima­modeller er upålitelige, og det er absurd å tro at menneskene kan styre klimaet, fastslår han.