Det grønne skiftet er dødt

Det eneste Europa har oppnådd med eksperimentet kalt «det grønne skiftet», er økende energimangel, økende energipriser, økende fattigdom, økende bedriftsdød og økende behov for fossil energi. Derfor er fasiten klar: «Fornybart» er ikke fornybart. Og den pågående «energiomstillingen» er død. Men det betyr ikke at den er over. Det hele er like pinlig som det er farlig.