– Så lett tyskerne lot seg forlede av virkelighets­fjerne drømmer!

Energikrisen i Tyskland ville ikke skjedd uten utopiske ambisjoner om et hurtig grønt skifte, sier Hans-Werner Sinn. Tysklands mest berømte økonom tar et general­oppgjør med den tyske klima- og energi­politikken.