Energikrisen truer også med å utløse en finanskrise

Energibransjen i Norge tjener godt på salg av fysisk strøm, men taper enorme beløp på finansiell spekulasjon med strømrelaterte verdipapirer. Den finansielle delen av Europas gassmarked sitter på lignende tapsbomber. Energikrisen kan altså utløse en finanskrise, men knapt noen vet hvor stor. Energibransjen må saneres, men er europeiske politikere oppgaven voksen?