Hva er det lov til å si til transpersoner? Høyesterett avgjør

I 2021 vedtok Stortinget at «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» skulle inn i straffeloven paragraf 185 om hatefulle ytringer. Nå er Høyesterett i gang med å finne ut hvor straffenivået skal ligge.