Transdebatten må være fri

Transdebatten fremhever problemene med § 185. Frykten for å komme på kant med straffeloven kan opplagt føre til selvsensur. Loven er ikke lenger lik for alle.