Norge øker støtten til opplæring av terrorister

Den vestlig finansierte terror-opplæringen av palestinske barn i regi av en FN-organisasjon, har ikke bare fortsatt tross innsigelser fra politisk hold både i Norge og EU-parlamentet, men problemet er blitt verre med tiden.