Norge krever unntak fra nye EU-regler for holdbarhet på egg

EU møter motstand fra norske organisasjoner og næringsliv mot å innskrenke holdbarheten på egg.