Nå er det for sent å få nødpass for å komme seg på ferie

Feriereiser kvalifiserer ikke lenger til nødpass, etter at nye og strengere regler trådte i kraft natt til mandag. Men man kan fremdeles få nødpass for reise hjem til bostedsland.