Det er ikke den terroren vi husker, men den vi ikke vil huske, som forteller oss at noe er galt

Vi lever i en verden hvor det er verre å si noe galt og krenkende enn å faktisk drepe noen. Vi skal knele for voldsmennene, de kriminelle, så lenge de har riktig hudfarge og religion. Og så blir vi fortalt hvilke ord vi har lov til å bruke.