Vindkraft-industriens økonomiske påstander feiler fullstendig

I alle år har et av hovedargumentene fra klimapolitikere vært at «prisen på fornybart går ned». Det skal angivelig en gang i fremtiden sørge for at vindkraft vil klare seg uten subsidier bare prisen på strøm er høy nok. Men denne prisnedgangen er nok en myte.