Nord-Irland: Klimamål krever at over en million husdyr må slaktes

Nord-Irland må kvitte seg med 500.000 kuer og 700.000 sauer for å nå målene om reduksjon i utslipp av klimagasser som den nordirske lovgivende forsamlingen har pålagt landbruket, viser bransjerapport. Landbruksbransjen i Nord-Irland har hatt stor vekst i de senere årene, og er bekymret for fremtiden.