Åndsfraværelsen råder: Forsvaret innfører etisk anarki

Forsvaret skal innføre en «etisk appell» som kan være både islamsk og ateistisk. Hvordan oppnår Forsvaret en felles etisk holdning ved å bygge på et mangfold av gjensidig utelukkende verdensbilder? Hvilken etikk er det mulig å utlede fra islam eller ateisme? Avkristningen ledsages av en åndelig nyfattigdom der også ondskapen relativiseres.