Doc-TV LIVE: PST frykter «pandemivold» og «anti-statlige holdninger»

I dag la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine ugraderte trussel- og risikovurderinger. Det kan se ut til at alle som ikke deler konsensus med myndighetene, er konspirasjonsteoretikere og en trussel mot rikets sikkerhet.
I del 2 diskuterer Hans Rustad de siste utviklingene i USA